Avgifter

Sök bland böcker, filmer, tidskrifter med mera.

Det blir gratis att beställa böcker på Biblioteken i Haninge!

Ett foto på böcker för reserverade böcker på biblioteket i Handen.Tisdag 14 februari tar Biblioteken i Haninge bort den så kallade reservationsavgiften. Detta innebär att det gratis att beställa Biblioteken i Haninges böcker.

Obs! Inga nuvarande eller pågående avgifter kommer att tas bort.
Foto: Privat.

Avgifter

Lån på Biblioteken i Haninge är avgiftsfria.

Vid överskriden lånetid utgår förseningsavgifter enligt följande (gäller ej barnmedia eller barn under 18 år). 

Förseningsavgifter

 • Förseningsavgift per exemplar och påbörjad vecka 10 kronor.
 • Maximal avgift per exemplar 50 kronor.
 • Maximal avgift för två eller flera exemplar som återlämnas vid samma tillfälle 100 kronor.
 • Om en bok är reserverad skickas en påminnelse dagen efter att exemplaret skulle ha återlämnats, annars skickas första påminnelsen cirka 3 veckor efter återlämningsdatumet.
 • Om du inte lämnar tillbaka boken får du en räkning från biblioteket efter cirka 5 veckor efter återlämningsdatumet. Återlämnar du boken betalar du endast förseningsavgift, påminnelseavgift och expeditionsavgift, inte ersättningsavgift för boken. 
 • Obetalda räkningar går vidare till inkasso. 
 • Obetalda förseningsavgifter över 100 kronor (gäller ej barn under 18 år) medför avstängning från lån. Spärren hävs när skulden reglerats.
 • Expeditionsavgift för utsänd räkning 20 kronor.
 • Avgift för utsänd påminnelse 5 kronor.

Ersättningsavgifter

 • Medier för barn 150 kronor.
 • Medier för vuxna 300 kronor.
 • Pocket 50 kronor.
 • Språkkurs 600 kronor.
 • Tidskrifter 20 kronor.
 • Cd-skiva 150 kronor.
 • TV-spel 600 kronor.
 • DVD 500 kronor.
 • Förstörda emballage 20 kronor.
 • DAISY-spelare 2500 kronor.

Utöver ersättningsavgiften får du betala försenings- och påminnelseavgifter samt räkningsavgiften. 
Ersättningsavgifterna är schablonbelopp, avgiften kan bli högre eller lägre beroende på inköpspris samt om det gäller medier som är svåra att ersätta.
Biblioteken i Haninge tar inte emot medier som köpts av låntagare som ersättning för förstörda eller borttappade medier.

Övriga avgifter

 • Fjärrlån, bok 20 kronor.
 • Fjärrlån, kopior - kostnad bestäms av det utlånande biblioteket*.
 • Nytt bibliotekskort (vuxna och barn) 10 kronor.
 • Reservation av medier (ej barnmedier) 10 kronor.

*För kopior av tidnings- eller tidskriftsartiklar från andra bibliotek och institutioner, bestäms beloppet av respektive bibliotek eller insitution.

Konto

Språk