Avgifter

Sök bland böcker, filmer, tidskrifter med mera.

Avgifter

Lån på Biblioteken i Haninge är avgiftsfria.

Vid överskriden lånetid utgår förseningsavgifter enligt följande (gäller ej barnmedia eller barn under 18 år). 

Förseningsavgifter

Per bok eller andra medier och påbörjad vecka 10 kronor
Maximal avgift per bok eller andra media 50 kronor
Maximal avgift för två eller flera medier som återlämnas vid samma tillfälle 100 kronor
Avgift för utsänd påminnelse 5 kronor

  • om lånade medier inte återlämnas efter påminnelse skickas en räkning enligt nedanstående ersättningsbelopp. Därutöver debiteras försenings- och påminnelseavgifter enligt ovan samt en expeditionsavgift på 20 kronor.
  • obetalda förseningsavgifter överstigande 100 kronor medför avstängning från lån. Detsamma gäller om medier inte återlämnas. Spärren hävs när skulden reglerats.
  • obetald faktura lämnas till inkasso.

Ersättningsbelopp

Nedanstående belopp är schablonbelopp, såväl högre som lägre avgifter kan förekomma beroende på inköpspris samt om det gäller dyrbara eller svårersätteliga medier.
Biblioteken i Haninge tar inte emot medier som köpts av låntagare som ersättning för förstörda eller borttappade medier.

Cd-skiva 150 kronor
DAISY-spelare 2500 kronor
DVD 500 kronor
Förstörda emballage 20 kronor
Medier för barn 150 kronor
Medier för vuxna 300 kronor
Pocket 50 kronor
Språkkurs 600 kronor
Tidskrifter 20 kronor
TV-spel 600 kronor

Övriga avgifter

Fjärrlån, bok 20 kronor
Fjärrlån, kopior - kostnad bestäms av det utlånande biblioteket*
Nytt bibliotekskort (vuxna och barn) 10 kronor
Reservation av medier (ej barnmedier) 10 kronor

 

*För kopior av tidnings- eller tidskriftsartiklar från andra bibliotek och institutioner, bestäms beloppet av respektive bibliotek eller insitution.

Konto

Språk