Boken kommer

Sök bland böcker, filmer, tidskrifter med mera.

Boken kommer

En service för dig som på grund av hög ålder, funktionsnedsättning, långvarig eller tillfällig sjukdom inte kan komma till biblioteket.
Då kommer vi hem till dig med böcker, ljudböcker eller böcker med stor stil. 
Om du har problem med din syn kan du också få låna en talboksspelare och talböcker.

Kontakt
Lena M Olofsson
08 - 606 80 05
E-post
Konto

Språk