Bokstart

Sök bland böcker, filmer, tidskrifter med mera.

Bokstart

Bokstart är ett nationellt projekt där personal från biblioteken besöker små barn och deras vuxna för att lämna böcker och prata om hur man kan stärka barnets språkutveckling. Projektet har stöd av statens kulturråd.

Syftet med Bokstart är att tidigt stimulera barnens språkutveckling. Det görs genom att stärka barnens vuxna i sin roll och uppmuntra dem att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet.

 

I Haninge har bokstart funnits sedan hösten 2018 och besöken görs i centrala Brandbergen, Jordbro och Tungelsta. I framtiden hoppas vi kunna utöka Bokstart till fler områden i kommunen. Projektet har lite olika form i olika delar av kommunen.

 

Bokstart i Brandbergen

I centrala Brandbergen får barnen och deras vuxna besök av bibliotekets personal då barnet är 6 månader och sen igen när det är 12 månader. Vid besöket har personalen med sig böcker till barnet och pratar med barnets vuxna om hur man kan läsa med små barn. När barnet sedan är 18 månader bjuds det in till biblioteket för en bokstartsfest tillsammans med andra bokstartsbarn i samma ålder.

Bild på biblioteket i Brandbergens personal som jobbar med Bokstart

Vi som jobbar med bokstart i Brandbergen: Anton, Amanda, Elin och Janna

Om du har frågor kring Bokstart i Brandbergen är du välkommen att höra av dig till 08 606 78 99. Du kan också mejla biblioteketbrandbergen@haninge.se

För närvarande är hembesöken pausade i Brandbergen på grund av den rådande pandemin. Förhoppningen är att återuppta besöken våren år 2021.

 

Bokstart i Jordbro och Tungelsta

I Jordbro och Tungelsta får barnen och deras vuxna besök av bibliotekets personal då barnet är 6 månader och sen igen när det är 12 månader. Vid besöket har personalen med sig böcker till barnet och pratar med barnets vuxna om hur man kan läsa med små barn. När barnet sedan är 18 månader bjuds det in till biblioteket för en bokstartsfest tillsammans med andra bokstartsbarn i samma ålder.

Om du har frågor kring Bokstart i Jordbro är du välkommen att höra av dig till 08 606 72 51. Du kan också mejla bokstartisyd@haninge.se

Om du har frågor kring Bokstart i Tungelsta är du välkommen att höra av dig till 08 606 7352. Du kan också mejla bokstartisyd@haninge.se

 

Fotografier: Janna Carleson

Konto

Språk