HBTQ

Sök bland böcker, filmer, tidskrifter om hbtq.
Konto

Språk

Vi är hbtq-certifierade

Biblioteken i Haninge är hbtq-certifieradeBiblioteken i Haninge är hbtq-certificerade!

Vi fick pengar från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek för att genomföra en hbtq-certifiering och blev certifierade av RFSL den 26 april 2019.

Att vi blivit certifierade innebär att det finns en garanti på att vår verksamhet arbetar för en god arbetsmiljö och ett välkomnande och respektfullt bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv. Hbtq-rättighter är mänskliga rättigheter och vi vill vara en del av samhället som verkar för att stärka allas våra rättigheter och möjligheter.

Efter avslutad hbtq-certifiering ska:

De anställda i verksamheten ha fått ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.

Verksamheten ha påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv.

Källa: RFSL: Riksförbundet för homosexuellas, bisxeullas, transpersoners och queeras rättigheter.

Läs mer om hbtq-certifiering på RFSL:s webbsida.