HBTQI

Sök bland böcker, filmer, tidskrifter om hbtq.
Konto

Språk

Vi är hbtqi-certifierade!

Biblioteken i Haninge är hbtqi-certificerade! 

Vi fick pengar från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek för att genomföra en hbtq-certifiering och blev certifierade av RFSL den 26 april 2019. Våren 2022 omcertifierades våra verksamheter och vi blev då hbtqi-certifierade.

Att vi är certifierade innebär att det finns en garanti på att vår verksamhet arbetar för en god arbetsmiljö, ett välkomnande och respektfullt bemötande utifrån ett hbtqi-perspektiv. Hbtqi-rättigheter är mänskliga rättigheter. Vi vill vara en del av ett samhälle som verkar för att stärka allas våra rättigheter och möjligheter.

Efter avslutad hbtqi-certifiering ska alla medarbetare ha fått en ökad kunskap om hbtqi, normer och hbtqi-personers livsvillkor. Dessutom ha ett inkluderande bemötande. Verksamheten ska ha påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö. Verksamheten ska också ha ett välkomnande bemötande av besökare och samarbetspartners utifrån ett hbtqi-perspektiv.

Källa: RFSL: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

Läs mer om hbtqi-certifiering på RFSL:s webbsida.

Bild: RFSL.