Hoppa till innehåll
Språk Språk
svenska svenska English English
Så lånar du

För att låna, låna om samt boka datorer krävs ett lånekort från Haninge. Lånekortet får du kostnadsfritt mot uppvisande av legitimation. 

Barn kan få ett eget lånekort när de fyllt sex år. För barn under 18 är målsman ansvarig för alla lån som görs med kortet. Lånekortet är en personlig värdehandling. Adressändring, nytt telefonnummer eller ny e-post ska snarast möjligt anmälas till något av biblioteken i Haninge. 

Vem får låna vad?

De flesta medier får lånas hem. Referensböcker, framförallt uppslagsverk och ordböcker, är undantagna från hemlån. 

DAISY-böcker får av upphovsrättsliga skäl enbart lånas av personer som har svårigheter att läsa tryckt text på grund av synskada, rörelsehinder eller läs- och skrivsvårigheter. 
Böcker inlästa på cd, kassett eller mp3-skiva får lånas av alla.
Vuxna får inte låna eller reservera böcker på barns lånekort.

Lånetid

Lånetiden för böcker och vhs är fyra veckor. Om någon står i kö på boken blir dock lånetiden två veckor.
Video, dvd och tidskrifter har sju dagars lånetid.
Biblioteken i Haninge har även så kallade snabböcker med kortare lånetid. 
TV-spel får lånas i fyra veckor.

Omlån

Du kan låna om dina lån upp till två gånger, förutsatt att ingen står i kö. Omlån kan göras vid besök, via självbejäningsautomaterna, via telefon eller via webbplatsen. Om du vill låna om själv via webbplatsen eller självbetjäningsautomat behöver du även din PIN-kod. 
Vid omlån av böcker som är inlånade från andra bibliotek, så kallade fjärrlån, kontakta personalen på ditt närmaste bibliotek.

PIN-kod

PIN-koden är en fyrsiffrig kod som du använder när du till exempel ska låna i självbetjäningsautomater eller när du ska boka en dator. För mer information om PIN-koden klicka här.

Försenade lån och ersättning av förkomna böcker

Om dina lån inte återlämnas i tid får du en påminnelse. Förseningsavgifter tas ut när lån kommer tillbaka för sent. Detta gäller dock inte för barn under 18 år. Om lånen inte återlämnas efter påminnelsen kommer du att få en räkning på boken samt försenings- och påminnelseavgift och en expeditionsavgift på 20 kronor. Obetalda räkningar lämnas till inkasso.

Spärrat lånekort

Om dina obetalda avgifter överstider 100 kronor blir ditt lånekort spärrat och du kan inte längre låna. Detta gäller även om du inte återlämnar lån. När skulden är betald hävs spärren.

Skador

Du som låntagare är skylidg att ersätta skadade medier, även det som återlämnas i bokinkast och återlämningsautomat..  
Biblbioteken i Haninge ansvarar inte för skador som kan uppstå på egen utrustning vid lån. 

Mer information om avgifter.

Telefonnummer

Biblioteket i Handen
08-606 85 98 - Barninf.
08-606 80 05 - Boken kommer

08-606 85 97 - Lånedisken
08-606 85 70 - Talboksinf.
08-606 85 93 - Vuxeninf.

Biblioteket i Västerhaninge
08-606 73 50

Biblioteket i Brandbergen
08-606 78 99

Biblioteket i Jordbro
08-606 72 51

Bokbussen
070-340 74 73

Ornö        
08-501 563 48