Låneregler

Sök bland böcker, filmer, tidskrifter med mera.

Låneregler

För att låna samt boka datorer krävs ett lånekort från Haninge

Lånekortet får du kostnadsfritt mot uppvisande av legitimation. Barn kan få ett eget lånekort när de fyllt sex år. För barn under 18 år är målsman ansvarig för att lån som görs med kortet. Lånekortet är en personlig värdehandling. Adressändring, nytt telefonnummer eller ny e-post ska snarast möjligt anmälas till något av biblioteken i Haninge.

Vem får låna vad?

De flesta medier får lånas hem. Referensböcker, framförallt uppslagsverk och ordböcker, är undantagna från hemlån.
DAISY-böcker får av upphovsrättsliga skäl enbart lånas av personer som har svårigheter att läsa tryckt text på grund av synskada, rörelsehinder eller läs- eller skrivsvårigheter.
Böcker inlästa på cd, kassett eller mp3-skriva får lånas av alla.
Vuxna får inte låna eller reservera på barns lånekort.

Lånetid

Lånetiden för böcker är 28 dagar. Om någon står i kö på boken blir dock lånetiden 14 dagar.
Dvd har 14 dagars lånetid.
Tidskrifter får du låna i 14 dagar. 
TV-spel får lånas i 14 dagar på biblioteket i Handen och i 28 dagar på biblioteken i Brandbergen, Jordbro och Västerhaninge.

Omlån

Du får låna om dina lån upp till två gånger, förutsatt att ingen står i kö. Omlån kan göras vid besök, via självbetjäningsautomaterna, via telefon eller via webbplatsen. Om du vill låna om själv via webbplatsen eller självbetjäningsautomaterna behöver du även en PIN-kod.
Vid omlån av böcker som är inlånde från andra bibliotek, så kallade fjärrlån, kontakta personalen på ditt närmaste bibliotek.

PIN-kod

PIN-koden är en fyrsiffrig kod som du använder när du till exempel ska låna i självbetjäningsautomaterna eller när du ska boka en dator. Läs mer om PIN-kod.

Försenade lån och ersättning av förkomna böcker

Om dina lån inte återlämnas i tid får du en påminnelse. Förseningsavgifter tas ut när lån kommer tillbaka för sent. Detta gäller dock inte för barn under 18 år. Om lånen inte återlämnas efter påminnelsen kommer du att få en räkning på boken samt försenings- och påminnelseavgift och en expeditionsavgift på 20 kronor. Obetalda räkningar lämnas till inkasso.

Spärrat lånekort

Om dina obetalda avgifter överstiger 100 kronor blir ditt lånekort spärrat och du kan inte längre låna. Detta gäller även om du inte återlämnar lån. När skulden är betald hävs spärren.

Skador

Du som låntagare är skyldig att ersätta skadade medier, även det som återlämnas i bokinkast och återlämningsautomat. Biblioteken i Haninge ansvarar inte för skador som kan uppstå på egen utrustning vid lån.

Läs mer om de avgifter som finns på biblioteken i Haninge

Konto

Språk