Punktskrift, storstil och teckenspråk

Sök bland böcker, filmer, tidskrifter med mera.

Punktskrift, storstil och teckenspråk

Punktskrift

Böcker på punktskrift kan du låna direkt från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). På de Äppelhyllor som finns på Biblioteken i Haninge finns ett fåtal taktila böcker med punktskrift för barn att låna. 

Länk till MTM:s punktskriftsservice.

Storstil

Storstilsböcker är böcker med extra stor stil, vilket underlättar för dig som är synsvag eller synskadad. Flertalet av böckerna är romaner och deckare.

Teckenspråk

För vuxna finns ett fåtal titlar på teckenspråk, men Biblioteket i Handen kan ladda ner teckenspråksböcker från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). För barn finns barnböcker och dvd-filmer på Biblioteken i Haninges Äppelhyllor.

Konto

Språk