Språk- och läsutveckling

Sök bland barn och ungdomsböcker.

Språk- och läsutveckling

Bild: Regionbibliotek Stockholm

Språktåget: Regionbibliotek Stockholm har i samarbete med logopeder och barnhälsovårdsutvecklarna i Stockholmsregionen arbetat fram ett koncept för små barns språkutveckling.

De har bland annat tagit fram listor med böcker som på olika sätt ska främja barns språkutveckling. På Biblioteken i Haninge hittar du böckerna antingen på en särskild Språktåget-/språkutvecklingshylla eller genom att fråga personalen.

Mer information om Språktåget och tillgång till material.

Boklistorna som pdf-fil.

Språktågetbiljett: I samband med besök hos logopeden får barn och föräldrar en språktågetbiljett där logopeden fyller i vad barnet behöver träna lite extra på. När föräldern visar upp biljetten på biblioteket så hjälper personalen till att plocka fram böcker som passar.

Bokstart: Bokstart är ett nationellt projekt där personal från biblioteken besöker små barn och deras vuxna för att lämna böcker och prata om hur man kan stärka barnets språkutveckling. Det görs genom att stärka barnens vuxna i sin roll och uppmuntra dem att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnen. I Haninge har bokstart funnits sedan hösten 2018. Besöken görs i centrala Brandbergen, centrala Jordbro och i några begränsade områden i Tungelsta och Västerhaninge. Utförandet varierar mellan de olika områdena.

Läs mer om bokstart.

 

Bild: Regionbibliotek Stockholm

Äppelhyllan: Äppelhyllan är till för barn som behöver läsa på olika sätt. På äppelhyllan finns bland annat:

  • talböcker
  • böcker på teckenspråk
  • TAKK-böcker med tecken som stöd till tal
  • taktila böcker och böcker med punktskrift
  • böcker och DVD med språkträning
  • lättlästa böcker och CD-rom
  • böcker för barn - bilderböcker och kapitelböcker - som på olika sätt tar upp funktionsnedsättningar.

Talböcker: Du som har en läsnedsättning har rätt att få tillgång till talböcker. Talböcker är böcker som du kan lyssna på. De är inlästa av MTM, myndigheten för tillgängliga medier, och är inte samma sak som en ljudbok som alla får låna. Talböcker finns i tre olika varianter:

  • Bok&Daisy
  • med en skiva i boken
  • bara talbok

Du kan också skaffa ett konto i Legimus och ladda ner talböcker.

Legiums: Legimus är MTMs digitala bibliotek. Du som har en läsnedsättning kan få ett konto i Legimus och kan då läsa och lyssna på böcker via en app på telefon, surfplatta eller via dator. Barn kan registrera sig och få tillgång till Legimus, i första hand via sitt skolbibliotek och i andra hand via kommunens mediecenter som nås via Agneta Norman. 

E-post till Agneta Norman.

På Biblioteken i Brandbergen, Jordbro och Västerhaninge kan barn som kommer med vårdnadshavare bli registrerade och få konto. Du kan alltid fråga personalen på biblioteket så guidar de dig rätt.

Konto

Språk